Home > Ouders > Sociale vaardigheidstraining

De coole kikker

De 'coole kikker’ is een training waarbij kinderen spelenderwijs sociale vaardigheden aangeleerd krijgen en weerbaarder worden.   

Het is niet voor ieder kind vanzelfsprekend om vrienden te maken, makkelijk met anderen om te gaan, voor zichzelf of anderen op te komen en zelfvertrouwen te hebben. Daarom bieden we deze training aan.        

Kinderen leren de sociale vaardigheden het best en het snelst als ze dat in een groepje doen met leeftijdsgenoten. Ze kunnen dan direct oefenen en van elkaar leren. Dit is erg waardevol.

 

Wat leren de kinderen?

  • Snel iemand leren kennen
  • Complimentjes geven
  • Gedachten/gevoelens bepalen je gedrag
  • Hoe kan ik meespelen?
  • Samen spelen en overleggen
  • Samenwerken
  • Grenzen aangeven
  • Omgaan met plagen en pesten
  • Een foutje toegeven

  

Voor wie is de training?

Alle kinderen in groep 5 tot en met 8 van de basisschool, die soms moeite hebben met de omgang met leeftijdsgenoten.

 

Wat houdt de training in?

De kinderen komen  in een groepje van acht bij elkaar. De gehele training bestaat uit 12 sessies van 1,5 uur. De training is wekelijks van 15.30-17.00 uur.

Ieder kind ontvangt een eigen werkboekje waarin aantekeningen worden gemaakt en waarin het aangeleerde kort en bondig beschreven staat. Op die manier kunnen ze het nog eens terug lezen.

Parallel worden twee ouderavonden gehouden, waarin duidelijk gemaakt wordt wat er tijdens de training is besproken en wat er nog gaat komen. Daarnaast krijgen de kinderen na elke sessie een hand-out mee waarop vermeld staat wat er behandeld is en op welke wijze de ouders en de leerkrachten het kind kunnen ondersteunen.

 

Kosten

De kosten van de gehele training inclusief materiaal en ouderavonden bedragen
€ 35,--.

 

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Schooladviesdienst.