Home > SAD > Vacatures

 

 

 

De SAD zoekt 3 ervaren combinatie functionarissen

Stichting Schooladviesdienst Wassenaar is per 1 januari of 1 februari 2024 op zoek naar een ervaren Beweegcoach, Buurtsportcoach en Clubkadercoach. De schooladviesdienst Wassenaar verricht werkzaamheden op het terrein van onderwijs, jeugd, het sociaal domein en geeft uitvoering aan het lokale Sportakkoord II en GALA-akkoord. In deze functies ben je werkzaam binnen het team Fit in Wassenaar dat het lokale Sportakkoord II en GALA vormgeeft, waarbij we gezond opgroeien en vitaal ouder worden in Wassenaar stimuleren. Meer informatie over Fit in Wassenaar is te vinden op www.fitinwassenaar.nl

 

Beweegcoach

Werkzaamheden Beweegcoach 

 

De beweegcoach ondersteunt bij het realiseren van de doelstellingen uit Sportakkoord II middels de volgende werkzaamheden. 

 • Ontwikkelt, organiseert en realiseert wekelijks beweeg- en sportactiviteiten voor (kwetsbare) volwassenen, ouderen en mensen met een beperking; 
 • Legt verbinding en onderhoudt contacten tussen de verschillende sectoren, zoals de sector sport & bewegen, welzijn, ouderenzorg, gezondheidszorg en gehandicaptenzorg; 
 • Is aanspreekpunt voor organisaties en inwoners met vragen omtrent sport en bewegen en ondersteunt bij het vinden van een passende sport- en beweegactiviteit (beweegmakelaar); 
 • Speelt een verbindende rol tussen doelgroepen en individuen om doelstellingen te kunnen realiseren vanuit de ketenaanpak Welzijn op Recept; 
 • Bevordert en stimuleert deelname van (kwetsbare) volwassenen, ouderen en mensen met een beperking aan de projecten en activiteiten in samenwerking met lokale partners; 
 • Signaleert knelpunten en kansen, is gericht op de verbetering van bestaande activiteiten en ontwikkeling van nieuw aanbod; 
 • Ontwikkelt communicatiemiddelen en voorlichting via verschillende (sociale media) kanalen richting alle relevante betrokkenen omtrent de activiteiten; 
 • Sluit aan bij regionaal overleg over inclusief sporten en bewegen; 
 • Adviseert samen met de clubkadercoach sport- en beweegaanbieders over inclusiviteit en inspelen op behoeften; 
 • Biedt advies en inspiratie vanuit de invalshoek van Positieve Gezondheid; 
 • Levert een bijdrage aan rapportage en monitoring. 

 

Profiel van de beweegcoach 

 • Beschikt over HBO denk- en werkniveau en een voor de functie relevante afgeronde opleiding (HBO-opleiding Sportkunde of ALO, gerelateerd aan gezondheid); 
 • Heeft affiniteit met bewegen en sport; 
 • Heeft kennis (of kan zich snel eigen maken) van mensen met een beperking, chronische ziekten, laaggeletterdheid en andere mogelijke redenen waarom groepen minder deelnemen aan sport en bewegen; 
 • Beschikt over didactische en pedagogische vaardigheden; 
 • Heeft kennis van het zorg & welzijn domein; 
 • Herkent kernvraagstukken en de invloed hiervan op de situatie, maakt daarbij onderscheid tussen oorzaak en gevolg en stelt prioriteiten in de te nemen acties; 
 • Heeft kennis die nodig is voor de uitvoering en coördinatie van sport- en beweegactiviteiten en heeft dit ook in de praktijk gebracht; 
 • De beschikking hebben over een auto is handig; 
 • Kan een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen; 
 • Brengt mensen in beweging! 

 

 

Persoonlijkheid  

 • Je bent sportief, initiatiefrijk, enthousiast, empathisch en overtuigend in je communicatie; 
 • Je weet mensen op de juiste manier te motiveren en te verleiden om in beweging te komen; 
 • Je hebt een open houding, bent samenwerkingsgericht en in staat om zowel draagvlak als resultaat te genereren; 
 • Je houdt rekening met behoeften en bezorgdheden die anderen uiten en verduidelijkt standpunten van de organisatie; 
 • Je hebt affiniteit met volwassenen vanaf 18 jaar die niet vanzelf sporten of bewegen en bijvoorbeeld een psychiatrische aandoening, een verstandelijke of lichamelijke beperking hebben. 

 

Overige informatie  

In eerste instantie betreft dit een tijdelijke functie van een jaar, die bij goed functioneren verlengd naar een nieuw jaarcontract. Afhankelijk van werkervaring is de functie ingeschaald in schaal 9 (€ 3.167- €4.537) van de cao-gemeenten.  

 

De contractomvang van deze functie is ongeveer 0,6 FTE, wat overeenkomt met 22,8 contracturen per week. Echter omdat wij alle schoolvakanties gesloten zijn, werk je ongeveer 26 uur in de week om 12 weken per jaar vakantie te hebben gedurende de schoolvakanties. 

Een aantal werkzaamheden van medewerkers van het team ‘Fit in Wassenaar’ zullen indien aan de orde – ook plaatsvinden in schoolvakanties. Daarnaast zal een deel van de werkzaamheden van deze functie ook bestaan uit werkzaamheden in de avond vanwege aanbod aan volwassenen die overdag werken.  Werkdagen: ma, di, do, vr.  

 

Meer informatie en reageren?    

Uiteraard is er meer informatie over Fit in Wassenaar te vinden op onze website www.fitinwassenaar.nl/nieuws. Mocht je meer willen weten over de Schooladviesdienst Wassenaar, kijk dan op www.sadwassenaar.nl.  

Heb je interesse in deze vacature dan ontvangen wij graag je sollicitatie uiterlijk voor 8 december. Je kunt je sollicitatie mailen naar algemeen@sadwassenaar.nl t.a.v. Kirsten Wolfert. Mocht je meer informatie willen, dan kun je contact opnemen met Kirsten Keij: 06-17415430. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 14 december (1e ronde) en 18 december (2e ronde).  

 

 

Buurtsportcoach

Werkzaamheden Buurtsportcoach 

 

De buurtsportcoach ondersteunt bij het realiseren van de doelstellingen uit Sportakkoord II middels de volgende werkzaamheden 

 • Organiseert en realiseert sport-, bewegings- en gezondheid bevorderende activiteiten voor kinderen (2-14 jaar) op wekelijkse basis;  
 • Legt verbinding tussen de verschillende sectoren, zoals sport & bewegen, onderwijs, kinderopvangcentra en jeugdgezondheidszorg; 
 • Heeft een coördinerende en verbindende rol vanuit de ketenaanpak Kind naar gezonder gewicht; 
 • Stemt met lokale partners af over een samenhangend activiteitenpakket, de verdeling van de werkzaamheden en draagt mede zorg voor een goede samenwerking; 
 • Werkt samen met de Clubkadercoach en sportaanbieders aan het sport kennismakingsprogramma; 
 • Bevordert en stimuleert deelname van kinderen aan de projecten en activiteiten in samenwerking met lokale partners uit de verschillende sectoren; 
 • Ontwikkelt communicatiemiddelen en voorlichting via verschillende (sociale media) kanalen richting alle relevante betrokkenen omtrent de activiteiten; 
 • Stimuleert met activiteiten veelzijdig bewegen en een brede motorische ontwikkeling (BMO); 
 • Levert een bijdrage aan rapportage en monitoring. 

 

Profiel van de buurtsportcoach  

 • Beschikt over HBO denk- en werkniveau en een voor de functie relevante afgeronde opleiding (HBO academie voor lichamelijke opvoeding); 
 • Kan zowel zelfstandig als in teamverband werken; 
 • Ademt bewegen en sport en is breed inzetbaar op verschillende sportactiviteiten; 
 • Heeft kennis van en ervaring met bewegen met kinderen van 2 tot 14 jaar; 
 • Schept bij activiteiten een situatie waarin kinderen zich veilig en ontspannen kunnen voelen en begeleidt kinderen om zich verder te ontwikkelen en hun attitude en leefstijl te verbeteren. Beschikt dus over didactische en pedagogische vaardigheden; 
 • Heeft ervaring met het organiseren van projecten/activiteiten samen met diverse partners; 
 • De beschikking hebben over een auto is handig; 
 • Kan een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen; 
 • Laat kinderen meer sporten, bewegen en buitenspelen! 

 

 

Persoonlijkheid  

 • Je bent een energiek persoon met sterke communicatieve en sociale vaardigheden. 
 • Je affiniteit hebt met de doelgroepen peuters/kleuters, kinderen en jongeren. 
 • Je bent in staat om kinderen te motiveren en enthousiasmeren. 
 • Je kan goed plannen en het overzicht bewaren. 
 • Je hebt een open houding, bent samenwerkingsgericht en in staat om zowel draagvlak als resultaat te genereren.  

 

Overige informatie  

In eerste instantie betreft dit een tijdelijke functie van een jaar, die bij goed functioneren verlengd naar een nieuw jaarcontract. Afhankelijk van werkervaring is de functie ingeschaald in schaal 9 (€ 3.167- €4.537) van de cao-gemeenten.  

 

De contractomvang van deze functie is ongeveer 0,6 FTE, wat overeenkomt met 22,8 contracturen per week. Echter omdat wij alle schoolvakanties gesloten zijn, werk je ongeveer 26 uur in de week om 12 weken per jaar vakantie te hebben gedurende de schoolvakanties. 

Een aantal werkzaamheden van medewerkers van het team ‘Fit in Wassenaar’ zullen indien aan de orde – ook plaatsvinden in schoolvakanties. Werkdagen: ma, di, woe en do. 

 

 

Meer informatie en reageren?    

Uiteraard is er meer informatie over Fit in Wassenaar te vinden op onze website www.fitinwassenaar.nl/nieuws. Mocht je meer willen weten over de Schooladviesdienst Wassenaar, kijk dan op www.sadwassenaar.nl.  

Heb je interesse in deze vacature dan ontvangen wij graag je sollicitatie uiterlijk voor 8 december. Je kunt je sollicitatie mailen naar algemeen@sadwassenaar.nl t.a.v. Kirsten Wolfert. Mocht je meer informatie willen, dan kun je contact opnemen met Kirsten Keij: 06-17415430. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 14 december (1e ronde) en 18 december (2e ronde). 

 

 

 

Clubkadercoach

Werkzaamheden Clubkadercoach 

 

De clubkadercoach ondersteunt bij het realiseren van de doelstellingen uit Sportakkoord II middels de volgende werkzaamheden.  

 • Stelt een plan van aanpak op om sociale veiligheid en integriteit op lokaal niveau bij alle sportaanbieders te stimuleren, ondersteunen en te borgen; 
 • Realiseert samen met de sportaanbieders dit plan van aanpak; 
 • Werkt aan een inclusieve sport in de breedste zin van het woord; fysieke toegankelijkheid alsook sociale en digitale toegankelijkheid; 
 • Speelt een verbindende rol tussen de diverse organisaties om doelstellingen te kunnen realiseren vanuit de ketenaanpak Gezonde Leefstijl Interventie; 
 • Ontwikkelt en organiseert samen met de sportaanbieders laagdrempelige sportstimuleringsactiviteiten; 
 • Werkt samen met de Buurtsportcoach en sportaanbieders aan het sport kennismakingsprogramma; 
 • Is het aanspreekpunt voor sportaanbieders en voert tweemaal per jaar gesprekken met sportverenigingen om goed zicht te hebben op wat er speelt en nodig is; 
 • Ondersteunt en adviseert in het toekomstbestendig maken van clubs op thema’s als professionaliseren kader, besturen, vrijwilligers, diversiteit, inclusie, verbreden op aanbod/doelgroep en vraaggericht handelen op de vereniging; 
 • Ontwikkelt en organiseert themabijeenkomsten voor de sportaanbieders; 
 • Levert een bijdrage aan rapportage en monitoring; 

 

Profiel van de clubkadercoach 

 • Beschikt over HBO denk- en werkniveau en een voor de functie relevante afgeronde opleiding (HBO Sportkunde, Sociale Studies, Sportmanagement, Bedrijfskunde, Bestuurs- en organisatiekunde); 
 • Heeft affiniteit met sport; 
 • Heeft kennis van wat er leeft bij verenigingen, stakeholders en gemeente; 
 • Heeft ervaring met procesbegeleiding en advisering (aan sportverenigingen); 
 • Volgt actuele thema’s gericht op vitalisering van verenigingen; 
 • Is op de hoogte van het ondersteuningsaanbod voor verenigingen vanuit het Sportakkoord; 
 • Beschikt over didactische en pedagogische vaardigheden; 
 • Kan goed organiseren en draagvlak creëren; 
 • Kan een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen; 
 • Verbindt de maatschappelijke waarde van sport aan doelen van andere beleidsterreinen, want sport versterkt!  

 

Persoonlijkheid  

 • Je bent een energiek persoon met sterke communicatieve en sociale vaardigheden; 
 • Je hebt een open, stimulerende houding, bent samenwerkingsgericht en in staat om zowel draagvlak als resultaat te genereren; 
 • Je herkent kernvraagstukken en de invloed hiervan op de situatie, maakt daarbij onderscheid tussen oorzaak en gevolg en stelt prioriteiten in de te nemen acties. 

 

 

Overige informatie  

In eerste instantie betreft dit een tijdelijke functie van een jaar, die bij goed functioneren verlengd naar een nieuw jaarcontract. Afhankelijk van werkervaring is de functie ingeschaald in schaal 9 (€ 3.167- €4.537) van de cao-gemeenten.  

 

De contractomvang van deze functie is ongeveer 0,6 FTE, wat overeenkomt met 22,8 contracturen per week. Echter omdat wij alle schoolvakanties gesloten zijn, werk je ongeveer 26 uur in de week om 12 weken per jaar vakantie te hebben gedurende de schoolvakanties. 

Een aantal werkzaamheden van medewerkers van het team ‘Fit in Wassenaar’ zullen indien aan de orde – ook plaatsvinden in schoolvakanties. Daarnaast zal een deel van de werkzaamheden van deze functie ook bestaan uit werkzaamheden in de avond vanwege de contacten met de sportverenigingen. Werkdagen: ma, di, woe en do. 

 

Meer informatie en reageren?    

Uiteraard is er meer informatie over Fit in Wassenaar te vinden op onze website www.fitinwassenaar.nl/nieuws. Mocht je meer willen weten over de Schooladviesdienst Wassenaar, kijk dan op www.sadwassenaar.nl.  

Heb je interesse in deze vacature dan ontvangen wij graag je sollicitatie uiterlijk voor 8 december. Je kunt je sollicitatie mailen naar algemeen@sadwassenaar.nl t.a.v. Kirsten Wolfert. Mocht je meer informatie willen, dan kun je contact opnemen met Kirsten Keij: 06-17415430. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 14 december (1e ronde) en 18 december (2e ronde).