Home > Ouders > Leerlingenzorg basisschool
Onze remedial teachers, psycholoog en orthopedagoog:

 

Lisette Varkevisser

 

Kim de Winter

 

Karen van der Bijl

 

Leerlingenzorg basisschool

 

De SAD biedt op verzoek van de school hulp aan kinderen die opvallen bij het leren of door gedrag. Hierbij bent u als ouders altijd betrokken.

Aanmelding en vervolg

Elke basisschool in Wassenaar kan kinderen aanmelden bij de SAD. Na overleg met en toestemming van u als ouder vult de school een aanmeldingsformulier in met persoonsgegevens en een vraagstelling.
Hierna volgt een onderzoek of een oriënterend oudergesprek. Een onderzoek vindt in principe plaats op school en wordt uitgevoerd door de psycholoog of de remedial teacher van de SAD. Het is bedoeld om meer inzicht in de aard en oorzaak van een probleem te krijgen en om advies en begeleiding hierop af te stemmen.

Soorten onderzoek

Didactisch onderzoek
Bij een didactisch onderzoek wordt gekeken naar de leervorderingen. Hoe werkt uw kind aan verschillende taken en welke problemen ondervindt het daarbij. De school en u ontvangen een rapport met de onderzoeksgegevens en het advies. De school zal u verder informeren over het vervolg.
Een onderzoek kan ook bestaan uit een observatie in de klas. Er wordt dan gekeken hoe uw kind in de klassensituatie bezig is en hoe het reageert op de opdrachten van de leraar en op de andere kinderen. Vaak geeft dit aanknopingspunten voor verdere begeleiding of uitgebreider onderzoek. Ouders en school ontvangen een verslag van de observatie.


Psychodiagnostisch onderzoek
Bij het psychodiagnostisch onderzoek, ook wel psychologische test genoemd, wordt gekeken naar de capaciteiten van uw kind of naar de ontwikkeling van het gedrag en de manier waarop hij of zij leert.
De vraag is dan of bepaalde problemen samenhangen met de aanleg van het kind en de wijze waarop het in de wereld staat.
Een dergelijke test kan ook gericht zijn op vragen omtrent dyslexie, hoogbegaafdheid of de keuze van vervolgonderwijs.
Voorafgaand aan een observatie of een psychodiagnostisch onderzoek wordt aan u als ouders en de school gevraagd een vragenlijst in te vullen.
Na een psychodiagnostisch onderzoek worden de resultaten en het advies eerst met u en daarna met de school besproken. Soms is een gesprek samen met u en de school gewenst om de afspraken over het vervolg op elkaar af te stemmen.
Ouders en school ontvangen een schriftelijk rapport van het onderzoek.

 

Extra informatie over rechten bij inzet psycholoog/orthopedagoog kunt u vinden door te klikken op onderstaande link:

 

Informatie over rechten bij inzet psycholoog/orthopedagoog SAD

Speciale leerhulp

Indien het advies een vorm van speciale leerhulp voor uw kind is, kan deze worden geboden door de SAD. Er zijn twee varianten.
1. Directe leerhulp
Remedial teaching wordt gegeven door een medewerker van de SAD. Op een vaste tijd in de week is deze remedial teacher op school aanwezig voor het geven van de speciale lessen en voor overleg met school en ouders. De opgestelde handelingsplannen zijn aanwezig op school; van de verslagen over de leerhulp krijgen de ouders een afschrift.
2. Indirecte leerhulp

Bij een hulpprogramma maakt de SAD een handelingsplan in overleg met de leerkracht of de interne remedial teacher van de school. Bij het handelingsplan wordt oefenstof aangeboden, bijvoorbeeld in de vorm van software en werkbladen voor in de klas en thuis. De school informeert de ouders over het handelingsplan en de vorderingen.

Onderzoek en begeleiding is kosteloos

Aan onderzoek en verdere begeleiding door de SAD zijn geen kosten verbonden. Voor meer informatie kunt u terecht bij de school of op ons kantoor in het Gemeentekantoor Wassenaar (Johan de Wittstraat 45, 2242 LV, Wassenaar).