Home > SAD > Sportakkoord Wassenaar


Sportakkoord Wassenaar

Samen op weg naar een leven lang met plezier bewegen, spelen en sporten!

 

Dat is de kern van het lokale sportakkoord 'Wassenaar in Beweging'.  Het lokale sportakkoord komt voort uit het nationale sportakkoord. Het doel van het sportakkoord is dat iedereen,   nu en in de toekomst, zonder belemmeringen in een veilige en gezonde omgeving plezier in bewegen en sport  kan ervaren. 

 

Vorig jaar is in Wassenaar een kerngroep opgericht die de eerste belangrijke stappen heeft gezet om een aanzet te maken voor het lokale sportakkoord in Wassenaar.  Het sportakkoord  ‘Wassenaar in Beweging’  heeft de ambitie om bruggen te slaan  tussen de verschillende partijen  die  zich  bezighouden  met de bewegende mens. Hiermee wordt  een impuls gegeven aan het lokale sportbeleid  waardoor  sport duurzaam  wordt  versterkt.   In  het  lokale sportakkoord  ‘ Wassenaar in beweging’  zal  in 2021  ook het  lokaal preventieakkoord  worden  geïntegreerd.   Zowel het sport- als preventieakkoord  zijn uiterst actueel, gezien  de  grote  effecten van  de mondiale coronacrisis  op de samenleving.  Wassenaar heeft een projectleider aangesteld voor de uitvoering van  het sport- en preventie akkoord. 

 

Ik stel mij graag voor:

 

Ik ben Kirsten Keij en mijn passie ligt bij bewegen, sport en gezondheid. Zowel uitvoerend als beleidsmatig.

Ik vind het een mooie uitdaging om in Wassenaar als projectleider vorm en inhoud te gaan geven aan het lokale sportakkoord 'Wassenaar in Beweging'.  

Dit doe ik graag samen met partijen vanuit de verschillende sectoren; sport- en beweegaanbieders, het onderwijs, de kinderopvang, opvoeders, zorg en welzijn, ondernemers en de gemeente Wassenaar.  Door dit samen op te pakken kunnen we elkaar aanvullen en versterken. 

 

Interesse om mee te denken met het lokale sportakkoord?

Neem dan contact met mij op:

kkeij@sadwassenaar.nl

06 17415430