Inloggen

Medewerkers van de scholen die behoren tot het ScholenCollectief Wassenaar en medewerkers van de Schooladviesdienst Wassenaar, kunnen inloggen.

Neem voor meer informatie contact op met algemeen@sadwassenaar.nl


Wachtwoord vergeten

ScholenCollectief Wassenaar

De Stichting ScholenCollectief Wassenaar is een uniek samenwerkingsverband van alle Wassenaarse basisscholen. De negen scholen, met verschillende levensbeschouwing en allen met een eigen karakter, werken al jaren samen op inhoudelijk, bestuurlijk en facilitair gebied. Voorbeelden hiervan zijn: aantrekkelijke arbeidsmogelijkheden, veiligheid in en om de school, ICT en huisvesting.
Via de Stichting ScholenCollectief Wassenaar kunnen de basisscholen extra krachtig optreden en nog daadkrachtiger handelen. Ook organiseren de basisscholen binnen het ScholenCollectief samen uiteenlopende activiteiten, soms met subsidie van de gemeente zoals studiedagen, leerlingenonderzoek, kunst en cultuur en een onderwijsdag. De Schooladviesdienst zorgt veelal voor de coördinatie.

Het ScholenCollectief werkt aan de kwaliteit van het onderwijs door een effectieve inzet van personele en materiële middelen. Een prettige leeromgeving voor de kinderen en een aangename werkomgeving voor de medewerkers bevorderen die kwaliteit. Voorop staat dat de identiteit, eigenheid en zelfstandigheid van de aangesloten scholen behouden blijven. Daar waar samenwerking voor iedereen voordeel oplevert, werken de scholen samen: Eenheid in verscheidenheid geldt voor elke basisschool.

 

Het ScholenCollectief bestaat uit de volgende scholen en directeuren:

 

Stichting Katholiek onderwijs Wassenaar


St. Jozefschool St. Jan Baptistschool
St. Jozefschool St. Jan Baptistschool


St. Bonifaciusschool  
St. Bonifatiusschool  


Directeur / bestuurder: Rob de Jong

 

 

Vereniging Protestants Christelijk onderwijs Wassenaar


Herenwegschool  
Herenwegschool  


Bovenschools Directeur: Bob van der Steenhoven

 

 

Stichting Openbaar Primair onderwijs Wassenaar

 

Bloemcampschool  
Bloemcampschool  


Directeur / bestuurder: Anja Hagedooren

 

Algemeen-bijzonder


Kievietschool Montessorischool
Kievietschool Montessori
Directeur: Dirk Schuiling Directeur: Annouschka Hoevers
   
 Nutsschool
Nuts
 
Directeur:Clementine Kooloos plv  


De Raad van Bestuur is het centrale en formele ontmoetingspunt. De zes directeuren van de scholen vormen het stichtingsbestuur; de Raad van Toezicht bestaat uit zes bestuursleden van de scholen. Als adviseur is de Schooladviesdienst Wassenaar zeer nauw betrokken bij het ScholenCollectief.