Home >
 • 2019-12-02

  Onderwijsmiddag 2019

  Op 28 november 2019  vond de Onderwijsmiddag plaats in The American School of The Hague. De Schooladviesdienst  Wassenaar heeft in samenwerking met de  Wassenaarse OnderwijsRaad (WOR)  voor de  twaalfde  keer  een Onderwijsmiddag georganiseerd voor directies en leraren in het basis- en voortgezet onderwijs.  

   

  Het programma draaide deze middag om de 21e eeuwse vaardigheden en wierp een scherpe blik hierop: wat vraagt het onderwijs van de toekomst van leerlingen, leraren en docenten en vooral... wat kun je er de volgende dag mee doen?

  De middag werd gevuld met de volgende inspirerende sprekers, die ons op de wijze van Ted Talks meenamen in het onderwijs van de 21e eeuw:

  Minchenu Maduro, zij  is spreker, trainer, pedagoog en gefascineerd door de mens. De inhoud van haar Ted-talk was een inleiding op de sprekers die volgden.

  James Smith van Youngworks. Zijn lezing ging over Generatie Z, geboren tussen 2000 en 2015. Deze groep groeit op in een periode van "ínstant gratification" en dit lijkt te schuren met de 21e EV van zelfsturing.

  Lisa Hu, ontwikkelaar van Terra Nova Minimaatschappij. Zij liet in haar TED-talk de sociale culturele vaardigheden en burgerschapsvorming aan bod komen.

  Als dagvoorzitter trad MiER op, met cabaret reageerden zij gevat op de sprekers.

  Na afloop stond er een borrel klaar, we kijken terug op een geslaagde middag.

   


  terug naar overzicht >