Home >
 • 2019-11-04

  SAD ontvangt Tweede Kamerleden en leden Onderwijsraad

  Op vrijdag 11 oktober ontving de Schooladviesdienst als onderdeel van een regiotour georganiseerd door branchevereniging Edventure een delegatie van o.a. Tweede Kamerleden en leden van de Onderwijsraad in het nog in de steigers staande Raadhuis de Paauw. Het thema van deze dag was “passend onderwijs”

   

  Burgemeester Leendert de Lange en wethouder Lia de Ridder verwelkomden achtereenvolgens de aanwezigen en benadrukten wederom het belang en de kwaliteit van de Wassenaarse SAD.

  Directeur Kirsten Wolfert gaf een uitgebreide uiteenzetting over hoe de SAD organisatorisch in elkaar steekt en over de samenwerkingsverbanden, die de SAD heeft.

  Zo werkt de SAD als organisatie samen met de Wassenaarse basisscholen op basis van het solidariteitsprincipe. Dat betekent, dat de school, die de meeste ondersteuning behoeft het op dat moment krijgt. Het volgende jaar kan de nadruk dan weer bij een andere school liggen. De basisscholen zijn op hun beurt weer verenigd in het Wassenaarse ScholenCollectief.

  De begeleiding van de SAD naar de scholen toe kan op verschillende niveaus plaatsvinden.  Dit kan zijn in de richting van het bestuur, de directie, het team of de leerkracht. Ook worden er door de SAD voor de gezamenlijke scholen studiemiddagen, netwerkbijeenkomsten en nascholingsmiddagen georganiseerd.

  Daarnaast kan er begeleiding plaatsvinden op leerling niveau. Er moet dan gedacht worden aan specialistische remedial teaching, psycho-diagnostisch onderzoek, kortdurende psychologische begeleiding, consultatie en leerling/leerkracht begeleiding. Ook is er een opvoedspreekuur voor ouders.

  Er zijn diverse samenwerkingsverbanden waarin de SAD participeert.  Zo werkt zij voor en samen met het CJG (centrum jeugd en gezin), is zij partner inzake de VE (vroegschoolse educatie), heeft zij een dienstverleningsovereenkomst met het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Regio Leiden en zijn er op basis vanuit de rijksregeling Brede Regeling Combinatiefuncties een viertal combinatiefunctionarissen in dienst van de SAD.

   

  Na deze toelichting en een uiteenzetting van Rob de Jong, bestuurder van de SKOW volgde een korte pauze.

  Na de pauze vond er een plenaire discussie plaats, waarin de politici en beleidsmedewerkers hun vragen over passend onderwijs en alle andere daaraan gerelateerde zaken kwijt konden bij de medewerkers van de SAD. Daarna vervolgden de gasten hun weg naar Hoofddorp waar zij in het kader van de regiotour ook een bezoek zouden afleggen.


  terug naar overzicht >