Home >
 • 2019-04-09

  Op maandag 1 april ondertekenden de SAD, de schoolbesturen en de gemeente het Convenant

  De SAD ondersteunt het basisonderwijs in Wassenaar: acht basisscholen, zes schoolbesturen, bijna 200 onderwijsgevenden en ruim 2100 kinderen. De SAD staat voor kwalitatief goed en goed georganiseerd onderwijs en steunt beleidsmakers, directies, leerkrachten, leerlingen en hun ouders daarbij. In het convenant worden de wederzijdse meerjarenintenties over beleid en financiering vastgelegd, zodat de SAD continuïteit kan blijven bieden in haar werkzaamheden.

   

  Constructieve samenwerking gemeente, SAD en basisscholen

  ‘De gemeente hecht veel belang aan hoogwaardig onderwijs en passende zorg’, aldus onderwijswethouder Lia de Ridder. ‘Daartoe werken wij constructief samen met de schoolbesturen van de basisscholen. In de vormgeving en uitvoering van het lokale jeugd- en onderwijsbeleid vervult de SAD een belangrijke rol. Door de nauwe betrokkenheid bij de ontwikkelingen op de Wassenaarse basisscholen, kan de SAD eventuele problemen snel duiden en zo mogelijk oplossen. Dit helpt leerlingen enorm in hun voorbereiding op de toekomst.’

  Kirsten Wolfert, bestuurder/directeur Stichting SAD Wassenaar: ‘We hebben al jaren een uitstekende samenwerkingsrelatie met alle Wassenaarse basisscholen. Deze integrale samenwerking vormt de basis voor het creëren van een goede omgeving voor kinderen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Met de ondertekening van het convenant wordt de intentie om ook de komende jaren samen te werken aan kwalitatief hoogwaardig onderwijs in Wassenaar officieel bekrachtigd.’

  ‘De SAD levert een belangrijke bijdrage aan schoolontwikkeling en leerlingenbegeleiding’, vult Rob de Jong, directeur-bestuurder Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar, aan. ‘Daardoor kunnen de Wassenaarse scholen onder andere participeren in netwerken op het gebied van ICT, hoogbegaafdheid, kunstzinnige vorming, techniek en meer. De scholen hechten veel waarde aan de samenwerking met de SAD. Met het verlengen van het convenant is kwaliteitsonderwijs voor de komende vier jaar in Wassenaar geborgd.’


  terug naar overzicht >