Home > SAD > Vacatures

 

 

 

De SAD zoekt per direct: een opvoedingsdeskundige en een onderwijsadviseur VE

 Bij het opvoeden van kinderen komen ouders vaak voor vragen te staan. Wekelijks houdt een opvoedingsdeskundige van de Stichting Schooladviesdienst Wassenaar (SAD) spreekuur voor ouders uit Wassenaar bij de SAD.

De opvoeddeskundige van het Opvoedspreekuur heeft als taak om ouders op een laagdrempelige manier te helpen bij opvoedvraagstukken bij kinderen van 0-18 jaar. 

 

We zoeken een HBO/WO geschoolde opvoeddeskundige, die affiniteit heeft met bovengenoemde onderwerpen en die in een enkele gesprekken ouders verder kan helpen in de opvoeding.

 

Competenties die we zoeken:

-        Communicatief vaardig zijn

-        Advies kunnen geven vanuit relatie/vertrouwen

-        Oplossingsgerichte werkwijze

-        In staat om een netwerk op te bouwen met partners in het Wassenaarse veld

-        Normaliseren van problemen waar dat kan en doorverwijzen indien nodig.

 

Werkzaamheden

Het voeren van adviesgesprekken met ouders

  • Het signaleren en adviseren van moeilijkheden in de opvoeding
  • Ouders ondersteunen bij het vinden van antwoorden op de (hulp)vragen die zij hebben omtrent de opvoeding. Hen informeren, adviseren en met hen meedenken, bij voorkeur vanuit een oplossingsgerichte werkwijze en met een normaliserende blik.
  • Het verwijzen naar andere instanties, professionals en het sociaal team jeugd indien de problematiek daarom vraagt vanuit de expertise van de opvoeddeskundige
  • Het kunnen aanbieden van video-interactie training is een pre.

 

Het onderhouden van contacten

  • Het actief benaderen van professionals en “vindplaatsen” waar ouders komen met als doel het voor ouders makkelijker te maken om gebruik te maken van de voorziening
  • Het bekendheid geven aan activiteiten van het spreekuur opvoedingsondersteuning

 

Het zorgdragen voor monitoring van gegevens

  • Het bijhouden van aantallen adviesgesprekken, hulpvragen, evaluatiegegevens e.d.
  • Het registreren en verslagleggen
  • Het opstellen van een jaarverslag

 

Wat bieden wij

Een tijdelijke functie van een jaar, waarbij bij goed functioneren een vast contract op termijn tot de mogelijkheden behoort. De functie is ingeschaald in schaal 11 van de CAO Gemeenten € 3.701 - € 5.372 (op basis van een 36-urige werkweek), waarbij de daadwerkelijke inschaling zal worden gebaseerd op opgebouwde kennis en ervaring. Wij zijn alle schoolvakanties gesloten. De contractomvang van deze functie is 0,11111 FTE, wat overeenkomt met 4 contracturen per week. Echter omdat wij alle schoolvakanties gesloten zijn, werk je 4,75 uur in de week om 12 weken per jaar vakantie te hebben gedurende de schoolvakanties.

 

Informatie en reageren?

Mocht u interesse hebben voor deze vacature dan ontvangen wij graag uw brief en CV voor 9 december 2022. U kunt deze sturen naar algemeen@sadwassenaar.nl t.a.v. mw. K. Wolfert.

De eerste gespreksronde is gepland op 13 december 2022, de tweede gespreksronde 15 december 2022. Mocht u meer informatie wensen, dan kunt u contact opnemen met K. de Winter, coördinator Onderwijs en Kwaliteit van de SAD, te bereiken 06-46654657.

 

Onderwijsadviseur VE

De Schooladviesdienst Wassenaar zoekt per direct een ervaren onderwijsadviseur, gespecialiseerd op het terrein van VE (beleid en uitvoering) ofwel Het Jonge Kind voor 23 - 27 uur in de week. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Kim de Winter: 06-46654657 of via kdewinter@sadwassenaar.nl.